Sedlo

Nanobiz Chemicals Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 16, 47-200 Poland

Kód: 362515809
NIP: 7492093323

Okresný súd v Opole, 8. oddelenie
Obchodný register registra vnútroštátneho súdu KRS NO: 0000576279

Logistické centrum
Nanobiz Chemicals Sp. z o.o.
ul. Perla 10, Poland
42-700 Dąbrowa Górnicza

Marketingová kancelária
Nanobiz Chemicals Sp. z o.o.
ul. Skotnicka 210, Poland
30-394 Kraków

Pobočka Slovenska

PULS Hair s.r.o.
Partizánska 3878
085 01 Bardejov

t. 0903 570 855 
t. 0903 631 842
e. t.krucovsy@nanobiz.pl

Technické oddelenie a objednávky

Tomas Krucovsky
telefón: 0903 570 855 
e. t.krucovsky@nanobiz.ch

© 2016 Nanobiz Chemicals Sp. z o.o. All Rights Reserved.